Servicio Gratuito de Novidades por Correo Electrónico
Benvido ao servicio gratuito de información a través de correo electrónico das novidades editoriais de Edicións Xerais de Galicia.

Se quere recibir periodicamente as novidades editoriais de Edicións Xerais de Galicia de xeito gratuito, por favor, pulse sobre o enlace Novo Usuario e siga as indicacións.
| Aviso legal | Usuario rexistrado | Novo usuario | Preferencias |
 Usuario rexistrado
Se xa está rexistrado no noso servicio, escriba o seu Nome de usuario e a súa Clave e pulse sobre a opción desexada.
Nome do usuario:  
Clave secreta:  
|  Modificar datos |  Anular datos |  Suspender envío |  Reanudar envío  |
|  Esquecín o contrasinal  |
(para solicitar un contrasinal novo, só é obrigatorio o "nome do usuario")
| Aviso legal | Usuario rexistrado | Novo usuario | Preferencias |
 Novo usuario
A información que solicitamos está organizada en dous bloques:
· Formulario de datos: para saber ónde debemos enviar a información.
· Preferencias: para coñecer a periodicidade coa que desexa recibir a información e os temas nos que está interesado.
(Se es menor de idade este formulario debe reenchelo o teu pai ou titor.)
Os datos marcados con asterisco (*) son obrigatorios.

Datos persoais:  
*Nome:
*Apelidos:
Enderezo:
Localidade:
C.P.:
Provincia:
País:
Estado/Outros:
Teléfono:
Fax:
* Correo electrónico:
Profesión (Empresa) Estudios:
 
Datos de acceso:  
Os datos de acceso son moi importantes. Dende agora, sempre que desexe acceder aos seus datos persoais, seranlle requiridos. Pregámoslle que non se esqueza deles.
Introduza o seu nome de usuario e clave: Pode utilizar como nome de usuario e clave calquera combinación de números e letras. O nome de usuario debe ter un mínimo de 4 caracteres e un máximo de 16. A clave secreta debe ter un mínimo de 4 caracteres e un máximo de 8.
*Nome de usuario:
* Clave secreta:
* Confirme a súa clave:
 
| Continuar |

 

| Aviso legal | Usuario rexistrado | Novo usuario | Preferencias |
 Preferencias
Seleccione a periodicidade coa que desexa recibir a información sobre novidades e os temas nos que está interesado.

Unha vez reenchido o formulario, deberá pulsar sobre o botón Rexistrar. Mediante esta acción, a súa información será gravada na nosa base de datos.

De inmediato recibirá na súa dirección de correo (a que nos fixo constar no formulario de datos) unha mensaxe do Servicio Gratuito de Novidades de Edicións Xerais de Galicia no que se lle solicitará que active a súa suscripción. Pulse sobre o botón sinalado e dende ese instante comezará a recibir as novidades editoriais que nos indicou.

Periodicidade:  
 | Seleccionar todo  | Anular selección |

EDICIÓN LITERARIA
     NARRATIVA E-book
     NARRATIVA
     XERAIS PETO
     GRANDES DO NOSO TEMPO
     MILMANDA
     MILMANDA E-book
     XERAIS CLÁSICOS E-book
     XERAIS CLÁSICOS
     BIBLIOTECA DAS LETRAS GALEGAS
     MONTES E FONTES
     ANTOLOXÍAS
     CRÓNICA E-book
     CRÓNICA
     POESÍA
     LIBROX
     ALTERNATIVAS
     TEATRO
OBRAS DE REFERENCIA
     XERAIS UNIVERSITARIA
     BÁSICOS CIENCIA
     EXTRAMUROS
     LETRAS GALEGAS
     MANUAIS
     ENSAIO E-book
     ENSAIO
     HUMOR GRÁFICO
GRANDES OBRAS
     EDICIÓNS SINGULARES
TURISMO / OCIO
     MONTES E FONTES - Roteiros
     MONTES E FONTES - Monografías
     MONTES E FONTES - Guías da natureza
     MONTES E FONTES - Gastronomía
INFANTIL E XUVENIL
     MERLÍN E-book
     MERLÍN
     PEQUENO MERLÍN
     PASENIÑO
     ANDAVÍA
     O MEU MUNDO
     POLO CORREO DO VENTO
     GRAN MERLÍN
     FÓRA DE XOGO E-book
     FÓRA DE XOGO
     XABARÍN E-book
     XABARÍN
     O MEU PRIMEIRO ...
     O ZOO DOS NÚMEROS
     O ZOO DAS PALABRAS
     XABARÍN GRANDE
     ASÍ VIVÍU
     CÓMICS E-book
     CÓMICS
     LIBRO POSTER
     EDICIÓNS SINGULARES
     CONTOS UNIVERSAIS
     A LETRA DORMENTE
     LENDAS DE GALICIA
     MILMANDA E-book
     MILMANDA
     SOPA DE LIBROS E-book
     SAID E SHEILA
     SOPA DE LIBROS
DICIONARIOS
     DICIONARIOS XERAIS
     DICIONARIOS ESPECIALIZADOS
     OUTROS DICIONARIOS
DIDÁCTICA E OUTROS MATERIAIS EDUCATIVOS
     MANUAIS DE LINGUA GALEGA
     FACER ESCOLA
     PROBAS DE SELECTIVIDADE
     DE VAGAR
     MATERIAIS
          Un Enfoque Comunicativo Na Didáctica Da Lingua
          Xogando cos sons
     PROXECTO XEA-CLÍO
     FAMILIA E ESCOLA
     MATERIAIS PARA A AULA
MATERIAIS NON LIBROS
     AXENDAS
SERVICIOS EDITORIAIS

 

 
Para os efectos da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI), infórmase de que os datos solicitados por este formulario serán incluídos nun ficheiro de datos de carácter persoal con fins promocionais e publicitarios. O responsable do ficheiro é a empresa EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA S.A., con domicilio na rúa Doutor Marañón 12 baixo de Vigo, 36202 (España), que se compromete, na utilización dos datos incluídos nel, a respectar a súa confidencialidade e a empregalos de acordo coa súa finalidade, e ante a cal poderá exercer os seus dereitos de acceso, oposición, cancelación e rectificación mediante correo electrónico ao enderezo: xerais_legal@anaya.es.

Lembre que, dándonos o seu consentimento, os seus datos poderán ser comunicados a outras empresas pertencentes a Grupo Anaya, agás que nos faga saber o seu desacordo marcando o seguinte recadro:

Non desexo que os meus datos se compartan.